در حال بارگذاری

پیشنهاد ویژه

دردانه

دردانه

۳۸۵ هزار تومان
کفش دکتر آس 4760

کفش دکتر آس 4760

۳۳۸ ۲۷۰,۴ هزار تومان
صندل دکترآس 2220

صندل دکترآس 2220

۱۹۵ ۱۵۶ هزار تومان
کفش دکتر آس 3000

کفش دکتر آس 3000

۳۷۷ ۲۷۶ هزار تومان
کفش ونس فریمان

کفش ونس فریمان

۴۴۸ ۳۵۸,۴ هزار تومان
کفش دکترآس 4713

کفش دکترآس 4713

۳۲۵ ۲۶۰ هزار تومان
کالج نامدار

کالج نامدار

۴۴۸ ۳۵۸,۴ هزار تومان
کفش دکتر آس 4711

کفش دکتر آس 4711

۳۲۵ ۲۵۶ هزار تومان
کفش فروغ

کفش فروغ

۲۶۸ ۲۱۴,۴ هزار تومان
کفش فرناز

کفش فرناز

۲۶۸ ۲۱۴,۴ هزار تومان
کفش مهرنوش

کفش مهرنوش

۲۴۸ ۱۹۸,۴ هزار تومان
کفش شهروز

کفش شهروز

۳۲۵ هزار تومان
کفش فرخ

کفش فرخ

۳۲۵ هزار تومان
ست چوبی بزرگ

ست چوبی بزرگ

۲۵۶ هزار تومان
19 فروردین 98

کاربرد چرم در صنعت کیف . کفش و کمربند

چرم به جنسی گفته می شود که از پوست جانوران به وسیله دباغی کردن به دست می آید . با دباغی می توان پوست جانوران را به یک ماده ی طبیعی که پایدار و غیر قابل فساد و ایمنی می باشد تبدیل کرد.

ادامه مطلب
25 اسفند 97

اوساکفاش

اوسا کفاش در هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس مفتخر به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده شد.

ادامه مطلب