در حال بارگذاری

پیشنهاد ویژه

کفش دکتر آس 4760

کفش دکتر آس 4760

۳۳۸ هزار تومان
صندل دکترآس 2220

صندل دکترآس 2220

۱۹۵ هزار تومان
کفش دکتر آس 3000

کفش دکتر آس 3000

۳۴۵ هزار تومان
کفش ونس فریمان

کفش ونس فریمان

۴۴۸ هزار تومان
کفش دکترآس 4713

کفش دکترآس 4713

۳۲۵ هزار تومان
کالج نامدار

کالج نامدار

۴۴۸ هزار تومان
کفش دکتر آس 4711

کفش دکتر آس 4711

۳۲۰ هزار تومان
کفش پامچال

کفش پامچال

۳۹۸ هزار تومان
کفش آرتین

کفش آرتین

۲۴۸ هزار تومان
کفش فروغ

کفش فروغ

۲۶۸ هزار تومان
کفش فرناز

کفش فرناز

۲۶۸ هزار تومان
کفش مهرنوش

کفش مهرنوش

۲۴۸ هزار تومان
کفش شهروز

کفش شهروز

۲۹۸ هزار تومان
کفش فرخ

کفش فرخ

۲۵۸ هزار تومان
کیف شایسته

کیف شایسته

۳۲۵ هزار تومان
19 فروردین 98

کاربرد چرم در صنعت کیف . کفش و کمربند

چرم به جنسی گفته می شود که از پوست جانوران به وسیله دباغی کردن به دست می آید . با دباغی می توان پوست جانوران را به یک ماده ی طبیعی که پایدار و غیر قابل فساد و ایمنی می باشد تبدیل کرد.

ادامه مطلب
25 اسفند 97

اوساکفاش

اوسا کفاش در هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس مفتخر به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده شد.

ادامه مطلب