در حال بارگذاری

منشور اخلاقی

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای اوساکفاش

 

 

منشور اخلاقی این سازمان مجموعه ارزش هایی است نشات گرفته از ازمنه قدیم و نیاکان ما براساس

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

که از سوی مدیر ارشد سازمان و کلیه کارکنان از آن پیروی می شود و آن چیزی نیست جز اخلاق رهبری شامل صداقت، وفاداری، احترام، ادب و متانت، ایمان و اعتقاد راسخ، پاسخ گویی و کمال جویی.

ما بر این باوریم که صادق بودن رکن اصلی انسانیت است،

ما بر این باوریم که وفاداری و وفای به عهد اصل انسانیت است،

ما بر این باوریم که احترام و ادب و متانت وظیفه انسانیت است،

ما بر این باوریم که ایمان و اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام وظیفه انسانی و شرعی است،

ما بر این باوریم که کمال جویی در برابر مشتریان از وظائف مهم انسانیت است.

لذا کارکنان اخلاق مدار این سازمان به پشتوانه رهبری خدمتگذار، عادل، صادق و اجتماع گرا بدون استثنا به اخلاقیات پذیرفته شده ی این سازمان متعهد بوده و به مشتریان خود ارج می نهیم و در طبق اخلاص خدمتگذار آنان خواهیم بود و آنچه را که عدالت و انصاف است روا می داریم.