در حال بارگذاری

خط مشی کیفیت

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای اوساکفاش

 

   مجموعه فروشگاه های زنجیره ای اوسا کفاش، سازمانی است خصوصی که در زنجیره سلامت عهده دار محافظت از قلب دوم پای پوشان در اقصی نقاط ایران و با هدف بلند مدت در اقصی نقاط جهان می باشد، در این سازمان Management را اوسا کفاش می دانیم، اوسا به معنی استاد و راهبر است، اوسا به معنی مجموعه ای از دانش است، دانش اکتسابی که با تکنولوژی روز آمیخته و موجبات آسایش و آرامش، سلامت و نشاط و رضایت مشتریان را با اجرای استاندارد های بین المللی

ISO 10002: 2014 & ISO 10004: 2012

&

ISO 9001: 2015

فراهم میسازد، اوسا کفاش بر این باور است که هیچ چیز و هیچ کس در این مجموعه مهمتر از مشتری نیست و اهداف خود را بشرح زیر اعلام و جهت دستیابی به آنها اهتمام لازم را معمول می دارد:

  1. اجرای سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت رسیدگی به شکایات و رضایت مندی مشتریان
  2. بهبود رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و شکایات مشتریان
  3. افزایش سطح رضایت مندی مشتریان
  4. افزایش سطح دانش پرسنل از طریق آموزش

     لذا از کلیه همکاران تقاضا دارد این خط مشی را سر لوحه کار خود قرار داده و همواره نیازها و خواسته های مشتریان را با عنایت به اهداف تعیین شده برآورده نمایند.

    اینجانب به عنوان مدیرسازمان از طرف دیگر اعضای ذینفع تعهد خود را نسب به جلب رضایت مشتریان و تامین منابع لازم و اجرای استاندارد های مذکور اعلام می دارم و حسب مورد، نسبت به بازنگری این خط مشی اقدام لازم معمول می گردد.